W poszukiwaniu sportów tradycyjnych w … Słowenii

Projekt bullying - ekipa

W poszukiwaniu sportów tradycyjnych udałem się do Słowenii. Tym razem jednak nie szukałem nowych sportów, tylko raczej ciekawych, praktycznych i pożytecznych społecznie zastosowań dla tych już istniejących.

Jako ekspert ds. sportów tradycyjnych Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie reprezentowałem tę instytucję w bardzo ważnym, europejskim projekcie pt. „Using Sports for Preventing Peer Bullying in Schools” (Wykorzystanie sportu do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach).

Bartosz Prabucki - Projekt bullying
Spotkanie projektowe w Słoweniiomawiam wyniki dotychczasowej pracy

Głównym celem tej inicjatywy jest zapobieganie przemocy, agresji i dyskryminacji wśród uczniów w szkołach poprzez angażowanie ich w takie aktywności sportowe, które pozwolą im wykorzystać swoją energię w sposób pozytywny.

Dadzą im ponadto możliwość integracji z innymi uczestnikami gier, doświadczenia pozytywnych emocji płynących ze wspólnego udziału w grze, a także poznania różnych tradycji sportowych z kilku krajów Europy.

W projekcie zostaną bowiem wykorzystane m. in. sporty tradycyjne. Z naszego kraju proponujemy pierścieniówkę, którą opisałem już tutaj. Ma ona wyjątkowe walory jako sport integracyjnysprawdza się świetnie we wspólnej aktywności fizycznej osób pełno i niepełnosprawnych. Nasze doświadczenia wykazały również, że dobrze sprawdza się jako sportowy element integracji międzykulturowej.

Pierścieniówka - Światowe Igrzyska Sportów Tradycyjnych na Litwie, 2012
Pierścieniówka to świetny sport integracyjny

Projekt to wspólna inicjatywa instytucji partnerskich z Portugalii, Słowenii, Turcji, Bułgarii i Polski.

Jego głównymi rezultatami będą:

a) zbiór dobrych praktyk sportowych z różnych krajów Europy, służących przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej,

b) treningi dla nauczycieli i rodziców z tematyki przemocy, agresji i dyskryminacji szkolnej oraz sposobów jej rozpoznawania i zapobiegania z wykorzystaniem sportu,

c) opracowane wskazania dla tworzenia polityki szkolnej w tym zakresie.

W dniach 11-12 lipca 2019 r. w słoweńskiej Ribnicy na Pohorju odbyło się drugie, międzynarodowe spotkanie w ramach tego projektu. Uczestniczyłem w nim wraz z Patrycją Jaksim – PR Manager Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji.

Było one podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Podczas tej pierwszej omówiono i podzielono zadania między uczestników projektu, zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań i pracy projektowej, przedyskutowano szczegóły kolejnego spotkania w Polsce oraz zaproponowano wstępną tematykę wspomnianego wyżej treningu dla nauczycieli.

Projekt bullying - prezentacja
Część konferencyjna projektu
prezentacja - Projekt bullying
Analiza europejskiej ankiety nt. zjawiska przemocy szkolnej

Część praktyczna to wspólna gra, m. in. w siatkówkę plażową i koszykówkę. Podczas tej drugiej uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z praktyką sportową, zaprojektowaną tak, żeby zawierała kluczowy w projekcie aspekt edukacyjny, związany z głównymi celami i tematyką projektu.

Każdy grał z przydzieloną mu rolą, np. “grasz egoistycznie, nikomu nie podajesz” lub “jesteś przyjaźnie nastawiony do wszystkich”. Po meczu omówiliśmy towarzyszące nam wskutek odgrywania ról emocje i konsekwencje dla każdego gracza i całego zespołu.

Projekt bullying - koszykówka2
Mecz w koszykówkę w Słowenii
Projekt bullying - koszykówka
Inspirowany sportem w akcji;)
Projekt bullying - omówienie gry
Pogadanka – omówienie części praktycznej i jej aspektu wychowawczego
Projekt bullying - siatkówka plażowa
Siatkówka plażowa w pięknych okolicznościach przyrody

Nie zabrakło też czasu na integrację:), wymianę doświadczeń, opinii i wspólne planowanie przyszłych działań.

Projekt bullying - Radlje
Wspólna wycieczka uczestników projektu w góry

Spotkanie było bardzo udane pod względem projektowym i integracyjnym. Teraz partnerzy będą realizować kolejne zadania, w tym zwłaszcza dopracowywać program treningu dla nauczycieli w zakresie tematyki przemocy rówieśniczej i roli sportu w jej przeciwdziałaniu.

Za kilka miesięcy spotkamy się w Polsce, gdzie przeprowadzony zostanie w/w trening.

Projekt to kolejna, międzynarodowa inicjatywa, w której sporty tradycyjne odnajdą swoje pozytywne, praktyczne zastosowanie. Tym razem ich odpowiednio wykorzystane walory pomogą walczyć z negatywnym zjawiskiem dyskryminacji w szkołach.

Projekt bullying - zespół
Nasze hasło projektu to “STOP Bullying!”
– sport w przeciwdziałaniu przemocy szkolnej

About the author

Nazywam się Bartosz Prabucki i jestem pasjonatem sportów, gier i zabaw. Prowadzę bloga Inspirowany Sportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *