Zabawy i gry tradycyjne – panaceum na obecne czasy?

W poprzednim roku byliśmy świadkami daleko idących zmian społecznych, związanych z pandemią COVID19. Restrykcje, kolejne “lockdowny”, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcie w domach, izolacja społeczna. Ale jak można tak żyć na dłuższą metę? Przecież człowiek to istota społeczna – potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, niemal jak tlenu.

W 2021 roku nadal zmagamy się z pandemią, ale możemy już dużo więcej, niż w jej najtrudniejszych momentach. Kontaktom społecznym sprzyja dodatkowo okres letni. A czego wszyscy potrzebujemy teraz szczególnie?…

…ZABAWY:)

Gry i zabawy tradycyjne

Dzieciom, młodzieży, dorosłym, osobom starszym – wszystkim nam dobrze robi wyjście na świeże powietrze, spotkanie z drugim człowiekiem i aktywność fizyczna. A co pomoże nam to wszystko połączyć – zabawy i gry tradycyjne:) A dlaczego?

Zabawy i gry tradycyjne to zdrowsze ciało

Udowodniono naukowo, że zabawy i gry tradycyjne mają korzystny wpływ na szeroko rozumiane zdrowie, w tym jego aspekt fizyczny. Korzystnie wpływają na rozwój takich zdolności motorycznych, jak siła, szybkość, wytrzymałość czy koordynacja wzrokowo-ruchowa.

W przypadku dzieci, badania prowadzone przez zespół po kierownictwem eksperta sportów tradycyjnych – katalońskiego badacza Pere Lavegi wykazały, że dzieci, które miały specjalny, regularny program aktywności fizycznej z wykorzystaniem gier i zabaw tradycyjnych osiągnęły konkretną poprawę stanu zdrowia, w tym redukcję nadmiernej masy ciała i zmniejszenie poziomu tzw. „złego” cholesterolu.

Zabawy i gry tradycyjne to “zdrowsza” głowa

Zabawy i gry mogą także poprawiać zdrowie psychiczne. Udowodniono, że pozytywnie rozwijają emocjonalny wymiar życia ludzkiego. Pozwalają lepiej poznawać swoje mocniejsze i słabsze strony, kontrolować emocje, łatwiej przezwyciężać trudności życiowe i lepiej identyfikować swoje fizyczne możliwości i ograniczenia.

przeciąganie liny - Inspirowany sportem

Zabawy i gry to zdrowsze społeczeństwo

Tego typu zabawy i gry pomagają też budować więzi społeczne, dialog międzyludzki i relacje interpersonalne oraz integrować różne grupy wiekowe czy płciowe. Przybiera to szczególny wymiar podczas różnych wydarzeń, festiwali, świąt, festynów, zajęć dla dzieci i dorosłych itp. Gra to tu nieodłączny element święta, festynu, wspólnej zabawy, który wzbogaca je o doświadczenia sportowe.

Inne walory zabaw i gier tradycyjnych

Oprócz bardzo pozytywnego wpływu, jakie zabawy i gry tradycyjne mogą mieć na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne – a zatem zdrowie i dobrostan każdego z nas – mają one także inne walory. Są m. in.:

a) wartościowym narzędziem edukacji przez sportuczą współpracy, współzawodnictwa, odpowiedzialności za innych uczestników zabawy, podejmowania decyzji, radzenia sobie z porażkami i trudnościami, odnajdowania się w grupie, pełnienia roli lidera, zdolności do oceny i podejmowania ryzyka etc. To prawdziwa szkoła życia,

b) atrakcyjnym elementem turystyki sportowej i kulturowej. Dzięki nim w sposób aktywny poznajemy kulturę swojego i innych narodów, grup etnicznych, regionalnych czy lokalnych,

c) ważnym elementem rekreacji, odnowy sił witalnych, co jest bardzo ważne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych,

d) są po prostu dobrą zabawą!

Zabawy i gry tradycyjne to dobry pomysł na obecne czasy

Zabawy i gry ruchowe, w tym te tradycyjne, to radość czerpana z aktywności fizycznej, uprawianej na świeżym powietrzu, często w towarzystwie innych osób.

W obecnych i przyszłych czasach po-pandemicznych będziemy ich potrzebować jeszcze bardziej!

www.inspirowanysportem.pl/zajecia-z-gier-tradycyjnych

About the author

Nazywam się Bartosz Prabucki i jestem pasjonatem sportów, gier i zabaw. Prowadzę bloga Inspirowany Sportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *