Pierscieniówka - swietna rozrywka rodzinna

Nadzieja na dobrą przyszłość sportów tradycyjnych. Spotkanie Komisji Europejskiej – cz. II

Pierscieniówka - swietna rozrywka rodzinna

W części pierwszej mojego wpisu o spotkaniu online Komisji Europejskiej z UNESCO i ekspertami sportów tradycyjnych, pisałem m. in. o tym:

 • dlaczego Komisja Europejska wspiera już i docenia sporty tradycyjne,
 • co możemy zrobić dla rozwoju tych sportów na co dzień,
 • oraz o roli i wsparciu UNESCO w promowaniu sportów tradycyjnych.

Można o tym przeczytać TUTAJ.

Poniżej kontynuacja tego wpisu.

Jak dotrzeć do osób decyzyjnych, tworzących politykę w zakresie rozwoju sportu?

Podczas spotkania KE, UNESCO i ekspertów sportów tradycyjnych (TSG), poruszono m. in. trudny, ale ważny temat: jak można dotrzeć i przekonać osoby decyzyjne na różnych poziomach tworzenia polityki w zakresie sportu do docenienia i promowania sportów tradycyjnych.

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSGA) – Pere Lavega – podkreślił tu ponownie, że TSG to przede wszystkim niematerialne dziedzictwo kulturowe całej ludzkości. Rozmawiając z decydentami, trzeba zatem, m.in.:

 • podkreślać ich wartości, które są nadal bardzo aktualne!
 • starać się o wprowadzenie TSG do priorytetów Programu Unia Europejska 2030,

Jean-Francois Laurent zaproponował:

 • zwrócenie się do nowego Komisarza ds. Europejskiego Stylu Życia,
 • wprowadzanie TSG nie tylko do sportu, ale też do innych dziedzin kultury oraz
 • bardzo ważne w przekonywaniu decydentów politycznych – praktyczne zaangażowanie – trzeba ich po prostu zaprosić do gry!

Jak zatem zachować i promować sporty i gry tradycyjne?

Podsumowując, Pere Lavega podkreślił, że należy:

 • ustalić konkretne cele rozwoju TSG,
 • zaprezentować różnym decydentom dowody na wartość tych sportów dla zdrowia, integracji społecznej, dziedzictwa kulturowego etc.,
 • połączyć teorię z praktyką!
 • włączyć do wspólnych działań także mniejsze organizacje, żeby systematycznie rozszerzać zasięg współpracy.

TSG to po prostu inny rodzaj sportów, niż sport widowiskowy. O co innego w nich chodzi i należy do akcentować.

Jean-Francois Laurent: TSG muszą być praktykowane. Nie możemy się ograniczać do zamykania ich w muzeach jako eksponatów! Należy kontynuować rozwój organizacyjny tych gier i sportów na różnych poziomach.

TSG to nie tylko sport, to też kultura, część europejskiego i światowego dziedzictwa!

Przestawiciel UNESCO podkreślił, że należy wejść na poziom globalnego rozwoju, współpracy między organizacjami i rządami – wymieniać dobre praktyki w tym zakresie.

Jednocześnie nie należy zapominać o poziomie lokalnym – edukacja w tym zakresie (!), promocja, udostępnianie licznym grupom docelowym, w tym m. in.:

 • migrantom/uchodźcom,
 • kobietom (które już je oczywiście praktykują, ale może być ich więcej),
 • przedstawicielom rdzennych społeczności na danym terenie etc.

Należy do tego także dodać rozwój badań naukowych nad sportami tradycyjnymi oraz podejście oddolne – od poziomu lokalnego.

Celia Marcen zaznaczyła, że potrzebne są:

 • współpraca,
 • innowacyjne podejście,
 • pozyskanie i włączanie w działania większej liczby wolontariuszy,
 • oraz po prostu słuchanie dzieci – to w końcu one często wiedzą najlepiej, w co chcą grać i w co się bawić!

Wystąpienie prof. Małgorzaty Bronikowskiej:

Na koniec spotkania, ze specjalną prezentacją wystąpiła Pani Profesor AWF Poznań Małgorzata Bronikowska, ekspertka TSG.

Zwróciła ona uwagę na ogromny potencjał sportów tradycyjnych. TSG to:

 • wartościowe pozostałości naszej historii, kultury i dziedzictwa,
 • pomagają one zrozumieć kultury lokalne, ich historię, zwyczaje poprzez lokalne sporty i gry,
 • rozwijają zdolności motoryczne – typowe dla konkretnych społeczności kulturowych. Możemy się tego uczyć, obserwując lokalne gry tradycyjne.
 • Sporty i gry tradycyjne łączą w sobie 3 ważne wymiary:

a) biologiczny/fizyczny,

b) psychologiczny,

c) edukacyjny.

 • innym przykładem dobrych praktyk w omawianym zakresie są działania edukacyjne i praktyczne w Polsce (na uniwersytetach, w szkołach etc.) i za granicą,
 • rośnie także znaczenie i praktyczne wykorzystanie TSG w fizjoterapii,
 • ważna jest też międzypokoleniowa wymiana doświadczeń sportowych: Młodzi dla seniorów, seniorzy dla młodych,
 • inny jeszcze przykład praktyczny to projekt badawczy, w którym prelegentka z zespołem badawczym udowodniła, że sporty i gry tradycyjne mają pozytywny wpływ na podwyższenie poziomu właściwej aktywności fizycznej u kobiet po mastektomii.

Podsumowanie

Wiele już padło w przeszłości takich słów. Nie zawsze szły za nimi jednak czyny.

Zdaniem Komisji Europejskiej – sporty i gry tradycyjne świetnie wpisują się w motto Unii Europejskiej: Zjednoczeni w różnorodności.

Mają mieć one także swoje miejsce w nowym programie Erasmus+ Sport 2021-2027.

Mam zatem nadzieję, że tak będzie.

Walory sportów i gier tradycyjnych: zdrowotne, społeczne, edukacyjne, kulturowe, turystyczne, pomagające integrować i budować pozytywne, pokojowe relacje na świecie są NIEZAPRZECZALNE.

Te gry są po prostu DOBRE DLA LUDZI.

Ich rozwój to szansa i nadzieja dla nas wszystkich.

About the author

Nazywam się Bartosz Prabucki i jestem pasjonatem sportów, gier i zabaw. Prowadzę bloga Inspirowany Sportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *