I Europejskie Forum Sportów i Gier Tradycyjnych ETSGA

15-16 stycznia 2021 roku Europejskie Stowarzyszenie Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSGA) zorganizowało ważne wydarzenie – I Europejskie Forum Sportów i Gier Tradycyjnych. Wzięło w nim udział 150 osób z całego świata.

Miałem okazję w nim uczestniczyć, wraz z dr Kazimierzem Waluchem – Prezydentem Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji (IRSIE). Nasza organizacja jest członkiem ETSGA.

Pierwsza część tego spotkania to bardzo istotne przemówienia osób, zajmujących wysokie stanowiska w strukturach europejskich i światowych:

  • Pere Lavega – Profesor Narodowego Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Katalonii (INEFC)
  • Eduard Ingles – Dyrektor Generalny INEFC
  • Angela Melo – Dyrektor ds. Polityki i Programów Społecznych i Humanistycznych UNESCO
  • Yves Le Lostecque – Dyrektor Sekcji Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej
ETSGA, UNESCO I KOMISJA EUROPEJSKA –
razem dla rozwoju SPORTÓW TRADYCYJNYCH

Ives Le Lostecque: sporty tradycyjne coraz istotniejsze dla Komisji Europejskiej

W swoim wystąpieniu, Ives le Losteque powiedział m. in., że od 2013 roku sporty i gry tradycyjne (TSG) są coraz wyżej cenione przez Komisję Europejską, która uwzględnia je w swoich programach, m. in. Erasmus+ Sport.

Przez pierwsze lata tego programu KE wsparła 27 projektów, poświęconych sportom tradycyjnym, na łączną kwotę ponad 2 mln Euro.

Sporty tradycyjne byłe też np. częścią Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018).

Komisja Europejska planuje kolejne spotkania i konsultacje, służące znalezieniu sposobów na wykorzystanie unijnych programów, w tym zwłaszcza Erasmus+ Sport, dla dalszego rozwoju sportów tradycyjnych.

Jak podkreślił Ives le Lostecque: cenimy sporty i gry tradycyjne. To bardzo ważna część dziedzictwa kulturowego ludzkości. I nie są to tylko słowa – za tym idą konkretne działania, takie jakie Nowy Program Erasmus+ Będziemy w nim kontynuować nasze działania. Mamy przy tym większy budżet i większe możliwości.

Ives le Lostecque zauważył też, że Unia Europejska ma nową Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży. Mariya Gabriel jest także zainteresowana sportami tradycyjnymi.

Ives le Lostecque podczas swojego wystąpienia

Angela Melo (UNESCO): potrzebujemy specjalnej polityki społecznej w zakresie sportów tradycyjnych

Zdaniem Dyrektor ds. Polityki i Programów Społecznych i Humanistycznych UNESCO Angeli Melo, sporty tradycyjne budują i wzmacniają relacje międzynarodowe.

Jak podkreśliła: świat potrzebuje wiedzy i wartości. W przypadku sportów tradycyjnych, istnieje w nich równowaga między wartościami materialnymi i niematerialnymi.

W ramach promocji tzw. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (ICH), UNESCO odbyło wiele konsultacji, dotyczących sportów tradycyjnych jako ważnej dziedziny kultury. W Afryce, na przykład, dotyczyły one różnych odmian lokalnych zapasów, a w Azji sztuk walki.

Jak podkreśliła Angela Melo, udział UNESCO w Forum, a także w niedawnym spotkaniu Komisji Europejskiej nt. sportów tradycyjnych, oznacza dalszą współpracę.

UNESCO docenia społeczne znaczenie takich sportów. Musimy stworzyć dla nich specjalną politykę społeczną. One pomagają zmieniać rzeczywistość. Mam nadzieję, że to Forum pomoże nam dobrze wykorzystać nasze wysiłki na rzecz zmiany rzeczywistości społecznej.

Angela Melo podczas wystąpienia

Prezentacja organizacji, zajmujących się sportami tradycyjnymi

W dalszej części Forum, 12 organizacji sportów tradycyjnych (instytucji, federacji, stowarzyszeń, klubów etc.), które są najdłużej członkami Europejskiego Stowarzyszenia Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSGA/AEJeST), zaprezentowało krótko swoje działania.

Więcej informacji można uzyskać, klikając w nazwy lub skróty tych organizacji.

FALSAB

Założona w 1930 roku Konfederacja FALSAB ma na celu promocję sportów i gier tradycyjnych Bretanii (Francja).

Bretania to region obfitujący w ciekawe i bardzo przydatne społecznie, sporty i gry tradycyjne.

FENT

To włoska federacja, promująca lokalne sporty tradycyjne, takie jak Fiolet, Moura, Palet, Rebatta czy Tsan.

Patrimonio Ludico Galego

Instytucja promuje dziedzictwo ludyczne (związane z zabawą) regionu Galicji w Hiszpanii.

Associacion Cultural “La TELLA”

To stowarzyszenie kulturalne z Hiszpanii, mające na celu odtwarzanie dziedzictwa niematerialnego, zwłaszcza w zakresie gier i sportów tradycyjnych.

Proyecto Educativo Madera de Ser

Bardzo ciekawy projekt edukacyjnyzajęcia z gier tradycyjnych (teoria i praktyka) dla dzieci i młodzieży. Dotychczas wzięło w nich udział ponad 100 tysięcy osób!

Tir Ar Gouren

Instytucja, promująca narodowe zapasy bretońskieGouren. Zaczynała od zera w latach 70. XX wieku, a dzisiaj promuje ten ciekawy i wartościowy sport tradycyjny na coraz większą skalę.

Niezwykle zasłużoną dla niej osobą (a także dla całego, światowego ruchu sportów tradycyjnych) jest Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportów i Gier Tradycyjnych (ITSGA) – Guy Jaouen.

Federacion Cantabra de Bolos

Federacja kręgli regionu Kantabrii (Hiszpania). Kręgle to jedne z najpopularniejszych na świecie gier tradycyjnych.

FILC

Międzynarodowa Federacja Zapasów Celtyckich. Promuje ciekawe odmiany tradycyjnych zapasów, takie jak:

  • szkockie Backhold,
  • bretońskie Gouren,
  • węgierskie Baranta,
  • islandzkie zapasy Glima,
  • angielskie Cumberland and Westmorland Wrestling,
  • zapasy amerykańskie.

INEFC

Narodowy Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Katalonii.

Niezwykle prężna instytucja z dwoma kampusami – w Barcelonie i Lleidzie. Realizuje szereg badań naukowych i inicjatyw praktycznych, związanych ze sportami i grami tradycyjnymi, pod kierownictwem Prof. Pere Lavegi.

Katalonia to region wielu cenionych i nadal popularnych gier tradycyjnych.

Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS)

Stowarzyszenie Flandryjskich Sportów Tradycyjnych. Flandria to jeden z regionów Europy, najprężniej rozwijających gry i sporty tradycyjne.

FIGeST

Stowarzyszenie Włoskich Gier i Sportów Tradycyjnych. Duża organizacja, popularyzująca włoskie sporty tradycyjne jako istotne elementy kultury, dziedzictwa, życia społecznego i zdrowia.

W następnym roku będzie gospodarzem II Europejskich Igrzysk Sportu dla Wszystkich.

Associacio Cultural Lo Llaut

Stowarzyszenie kulturalne z Katalonii. Ma sekcję gier i sportów tradycyjnych, świetnie prowadzoną przez Biela Pubilla Solera.

Ciąg dalszy nastąpi

W kolejnych miesiącach planowane są następne edycje Forum Sportów Tradycyjnych ETSGA, podczas których kolejne instytucje będą miały okazję zaprezentować swoje działania w zakresie ochrony, promocji i praktycznego wykorzystania gier i sportów tradycyjnych.

To bardzo ważna inicjatywa dla integracji naszego środowiska. Jak widać, opisana przeze mnie wcześniej nadzieja na dobrą przyszłość sportów tradycyjnych to nie tylko słowa, ale coraz więcej czynów.

I Europejskie Forum Sportów i Gier Tradycyjnych
– 150 uczestników z 37 krajów z 4 kontynentów

About the author

Nazywam się Bartosz Prabucki i jestem pasjonatem sportów, gier i zabaw. Prowadzę bloga Inspirowany Sportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *