Projekt Opportunity: gry tradycyjne w Portugalii

Zespół Projektu Opportunity. Fot. Biel Pubill

Spotkanie projektowe w Portugalii

W kwietniu br. jako ekspert Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji uczestniczyłem w portugalskiej Coimbrze w spotkaniu w ramach projektu Opportunity: wzmacnianie integracji społecznej i równości płciowej w edukacji formalnej i nieformalnej poprzez sporty i gry tradycyjne (Opportunity: Fostering Social Inclusion and Gender Equality in Formal and Nonformal Educational Contexts Through Applying Traditional Sports and Games).

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania Protokołu Instytucjonalnego między Radą Miasta Arganil, Europejskim Stowarzyszeniem Sportów i Gier Tradycyjnych (AEJeST) i Portugalską Federacją Gier Tradycyjnych.

Następnie, Prezydent AEJeST, Pere Lavega, wystąpił z prezentacją pt. Tradycyjne gry i sporty w edukacji fizycznej.

Kolejnym punktem programu było spotkanie warsztatowe uczestników Projektu, podczas którego poruszono kilka kwestii, takich jak:

prezentacja nt. Festiwalu Gier Tradycyjnych, który uczestnicy projektu odwiedzili następnego dnia (Multiplier Sport Event),
– praca nad kwestionariuszami, dot. integracji społecznej osób niepełnosprawnych (CATCH) oraz równości płciowej (NATGEN), które podczas w/w Festiwalu wypełniło kilkuset jego uczestników,
aplikacja internetowa, podręcznik z opisem gier tradycyjnych i ich adaptacji dla potrzeb Projektu oraz otwarty kurs online (MOOC) nt. gier tradycyjnych w kontekście integracji społecznej i równości płciowej,
– następne spotkanie projektowe we wrześniu br. w Weronie,
– zarządzanie Projektem.

Drugi dzień

W drugim dniu spotkania projektowego w Portugalii uczestnicy wzięli udział w kilku ciekawych wydarzeniach:

– 17. edycji Igrzysk Parafialnych Lousa i Vilarinho w miejscowości Lousa – festiwalu gier tradycyjnych, w którym wzięło udział kilkuset uczestników – dzieci i młodzież z pobliskich szkół, osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie oraz liczne grono osób starszych,
– prezentacji założeń Projektu “Opportunity” oraz jego ważnego narzędzia – aplikacji internetowej – w siedzibie Szkoły Zawodowej w Lousie,
– podpisaniu protokołów o wzajemnej współpracy między Radą Parafii Lousa i Vilarinho,
Europejskim Stowarzyszeniem Sportów i Gier Tradycyjnych (AEJeST) i Ugrupowaniem Szkolnym Lousa.

Festiwal gier tradycyjnych w Lousie był jednym z ważnych wydarzeń praktycznych w ramach projektu “Opportunity”. Dzięki uczestnictwie w grach tradycyjnych bardzo licznego i zróżnicowanego pod względem płci, wieku, poziomu sprawności fizycznej i pochodzenia etnicznego grona uczestników, zostały zrealizowane główne założenia Projektu – integracja społeczna osób niepełnosprawnych i działania na rzecz równości płciowej poprzez wspólny udział w grach tradycyjnych.

O Festiwalu w Lousie będzie jeszcze osobny wpis.

Dodatkowo, wielu uczestników wypełniło kwestionariusze, dot. integracji społecznej, równości płciowej i odczuwanych emocji przed i po grze. Wyniki zostaną poddane analizie. Wyciągnięte zostaną naukowe i praktyczne wnioski, dot. przydatności gier tradycyjnych w integracji społecznej i równości płciowej w sporcie.

Zwiedzanie Uniwersytetu w Coimbrze

Następnego dnia, na zakończenie projektu, uczestnicy zwiedzali jedną z najstarszych uczelni wyższych na świecie – Uniwersytet w Coimbrze – siedzibę Gospodarza spotkania w Portugalii i Partnera projektu “Opportunity”.

Partnerzy Projektu z Chorwacji i Tunezji podczas gry
Festiwal gier tradycyjnych w Lousie
Podpisanie protokołów między Europejskim Stowarzyszeniem Sportów i Gier Tradycyjnych, Radą Parafii Lousa i Vilarinho i Ugrupowaniem Szkolnym Lousa
Baner Projektu Opportunity

About the author

Nazywam się Bartosz Prabucki i jestem pasjonatem sportów, gier i zabaw. Prowadzę bloga Inspirowany Sportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *